De SAG vindt het belangrijk dat u tevreden bent over onze zorg- en dienstverlening. Wij willen aan al onze patiënten hoogstaande zorg leveren. Dagelijks werken we op alle fronten aan onze kwaliteit. Toch kan het gebeuren dat u over sommige zaken minder tevreden bent.


Suggesties en klachten kenbaar maken

Wij horen graag van u hoe u onze dienstverlening ervaart. Bent u tevreden of juist minder tevreden over de gang van zaken op één van onze gezondheidscentra? Bijvoorbeeld over het (medisch) handelen, de bejegening of de communicatie? Laat het ons dan weten. Samen met u zoeken we naar een oplossing. Daarnaast registreren wij uw klachten en opmerkingen voor intern gebruik, zodat we inzicht krijgen in wat volgens u verbeterd kan worden. In het SAG Klachtenreglement leest u hoe wij klachten van onze patiënten in behandeling nemen.

In de patiëntenfolder Klachtenprocedure SAG leest u hoe u een klacht of opmerking kunt indienen. Maakt u bij het indienen van een klacht gebruik van onderstaand klachtenformulier.